Innlegg merkte med ‘Taliban’

Taliban før NATO

Posta: Sundag, 2 mars, 2008 under Articles
Stikkord:, ,

Ein artikkel av Kristoffer Egeberg i Magasinet om Taliban og Afghanistan før landet vart invadert i 2001.

«Er dette «frihetskjempere» verden kan forhandle med

Egeberg ser på situasjonen i Afghanistan under Taliban-regimet i lys av Audun Lysbakken sin påstand om at folkesetnaden i Afghanistan har det verre no enn nokonsinne før, og at det beste er å trekkje styrkane ut or landet snarast mogleg.

Advertisements