Innlegg merkte med ‘Railway’

Jordan Times skriv 17. april at Jordan, Syria og Saudi-Arabia har vorte samde om å gjennomføre ei sams studie for å sjå om det er mogleg å  ta i bruk Hijaz-jarnbana att. I følgje avisa skal studia utførast i løpet av dei neste vekene. Avtalen kom som ei følgje av eit møte onsdag mellom dei tre statane sine transportministrar der temaet var jarnbanesamband. Jordan sin transportminister Alaa Batayneh fortel at jarnabana er gamal og utdatert og at den difor må reparerast for å nå opp til internasjonale jarnebanestandardar.

Hijaz-jarnbana vart bygd av Det osmanske riket i 1908 og gjekk frå Damaskus til Medina. Jarnbana vart i stor grad øydelagd under den første verdskrigen av dei allierte. T. E. Lawrence (av Arabia) saman med sine arabiske allierte sprengde fleire tunnelar, bruer og tog for å isolere dei osmanske styrkane som var stasjonert i Medina. Etter krigen vart berre delar av jarnbana gjenoppbygd og då i hovudsak for godstransport.

I følgje Batayneh er bana framleis i bruk mellom Amman og Damaskus og transporterar passasjerar og gods mellom desse. Dette skal vere ein langsam og ukomfortabel tur der ein i tillegg må bytte tog ved den syrisk-jordanske grensa. Taxi mellom Damaskurs og Amman er førebels enklare, meir komfortabelt og mykje raskare.

Batayneh la i tillegg til at Irak sannsynlegvis vil ta opp ideen om eit jarnbanesamband med Jordan og Syria. Eit slikt jarnbanesamband er foreslått før og var med på å forme grensene i det moderne Midtausten. Ei jarnbane mellom Bagdad og Haifa var ein del av Storbritannia sin store draum om ei jarnbane frå Calais til Calcutta på byrjinga av 1900-talet. Jarnbana vart aldri bygd, men ideen om den var ein av grunnane til at Jordan har ei grense mot Irak og at Haifa og Akko ligg i Nord-Israel i staden for Libanon. Meir om den kan du lese i «Jarnbaner og engelske beduinstammar» og «The Hijaz Train Station«.

Personleg vonar eg at denne historiske jarnbana skal få eit nytt liv, men som mange andre foreslåtte prosjekt i Midtausten bør det takast med i klype salt. Det store prosjektet med å byggje ein kanal frå Raudehavet til Daudehavet er framleis stranda i startgropa. Jordan og Syria er heller ikkje særleg rike statar, men med Saudi-Arabia med på laget skal ein ikkje ta noko for gitt. Om jarnbana blir reparert har eg lyst til å ta turen, i alle fall so langt sør som Akaba.

Damascus - Hijaz Train Station

*Click here for a larger picture*

Ever since I was in Syria in September I have had a small wish to see the Hijaz railway station. I have read a lot about the railway and wanted to see its train station in Damascus even though I had been told it was not much to see. I got my chance when I went to Damascus a second time in late November.

The station lies in the end of al-Nasr Street, a straight walk from the entrance of the famous Souq al-Hamidiyya by the Citadel. After quick walk I came to the only building that could be the train station. The building looked older than the surrounding buildings and a big train was parked outside. It was not the most impressive building in the world, but interesting enough. The inside however offered a small disappointment. The building had been turned into, or contained, a small and not very impressive book shop. The book shop only offered titles in Arabic and did not have the biggest selection of books. A book cover picturing the head of George W. Bush as the dot in a question mark offered however a minor amusement. The windows of the building saved some of the the impression. They were made up of glass in many colours and gave the inside of the building a very colourful atmosphere.

I was also allowed to see the back of the station where I had a tiny hope of seeing some railroad tracks. In stead I gazed upon a huge hole, garbage and a small unimpressive bridge in the horizon. I did not ask anybody, but I guessed there were plans to add another section to the building, apparently not a very small one either if I should believe the displayed model. According to my slighty outdated Lonely Planet guide book for the Middle East will this new terminal be the terminus of a new Damascus-Beirut railway line.Model of the new station– The current old station is the small building in the front.In the back of the station– In the back of the station where the new terminal will be built.

If you want to learn more about the railway see this website.