Innlegg merkte med ‘BBC’

On Friday BBC published an interesting article by Christian Fraser on Israeli culture influence in Egypt called «Egyptians nervous of Israeli culture». Fraser’s focuses on books and literature and mentions that since the 1960s the Egyptian National Centre for Translation have translated only about ten books from Hebrew (and stopped in 2000).

Fraser also points out that it is not only the state of Egypt that hinders the spread of Israeli culture, but also the Egyptian society, which actually may castigate or even ostracize Egyptian writers traveling to Israel. An example points to Ali Salem who traveled to Israel in 1994 and wrote a book about his stay, but when he returned he was kicked out of the Writer’s Guild and his books remain unread. Salem’s reason for his trip is quoted by Fraser: «I asked myself who are these people and what are they doing? I wanted to find an answer.»

Despite Egypt and Israel’s more troubled past, it is a pity that Egyptian writers who try to find out who these people across the border, with whom they have fought and hated for so long, are met with such resentment. Though this story is about 15 years old, it is still the norm according to Fraser, as he concludes:

In these 30 years of peace between Egypt and Israel there has been collaboration on politics, defence, business and agriculture but when it comes to culture the Egyptians are still mired in the cold war.

Two Israeli books, by David Grossman and Amos Oz, will, however, be translated this year, but from English and by an European publishing  house, according to the Egyptian Ministry of Culture. The Ministry adds that each book will contain «an introduction explaining everything». Despite these all-explaining introductions some are not happy and view the translation as a step towards cultural normalization and «the destruction of a psychological barrier».

Advertisements

Etter ein ide av Israel sin høgre-ekstreme utanriksminister, Avigdor Lieberman, skal no alle ambassadane til Israel henge opp eit kjend bilete frå 1941 av Hitler og stormuftien av Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini. Dette skriv den britiske avisa The Independent. Grunnen til dette skal vere å minske kritikk om utviding av ulovlege israelske busettingar på Vestbreidda. Israelske diplomatar er derimot uroa for at bilete heller skal gjere vondt verre.

Ein israelsk diplomat har påpeika so har biletet ingenting med utvidinga av busettingane å gjere. Det verkar heller som Lieberman likar samanstille palestinarane med nazistane og dimed spele på Holocaust og heller vise til Hitler framfor å kome med saklege argument. At det er nettopp Lieberman som er mannen bak dette stuntet er ikkje spesielt overraskande med tanke på tidlegare utsegn der han støttar etnisk rensing og vil kaste ut alle israelske arabarar frå Israel. Om Lieberman vil tvinge fram møtet mellom Husseini og Hitler, kan ein svare med ein liknande og like relevant mynt og minne om møtet mellom SS og Haganah i 1937, då sjølvaste Adolf Eichmann (som vart dømt til døden og hengd i Israel i 1961) prøvde å få Hagana til å hjelpe til med deportering av jødar til Palestina. Kanskje ein kan henge opp eit bilete av det om det fins eit. Det må nesten nemnast at dei møtte ein Hagana-agent i Kairo, Feival Polkes, og berre la fram planane sine utan at det skjedde so særleg mykje meir.

Hajj Amin al-Husseini er ein ganske interessant historisk person som er verdt å lese meir om, spesielt  om det noko turbulente og ikkje alltid like vennlege forholdet mellom han og Abdullah I av Jordan.

Elles har israelske styresmakter fjerna ordet al-nakba, katastrofe, frå ein setning i skulebøkene til israelsk-arabiske born mellom åtte og ni år. Ordet er som kjend det arabarane brukar om krigen i 1948 og opprettinga av Israel. Setninga som vart endra er i følgje BBC slik:

«The Arabs call the war the Nakba – a war of catastrophe, loss and humiliation – and the Jews call it the Independence War.»

Grunnlaget for fjerninga av ordet, som har vore i bøkene sidan 2007, var i følgje israelske styresmakter det var ingen til at nokon stat skulle presentere grunnlegginga si som eit holocaust eller ein katastrofe. Hebraiske skulebøker skal i tillegg vere forskjellige frå dei arabiske og legg stor vekt på jødiske heroisme og dyssar ned historia om palestinske flyktningar.

Byllepest i Libya

Posta: Sundag, 21 juni, 2009 under Articles
Stikkord:, , , , , , , , ,

Det er i følgje BBC rapportert om utbrot av byllepest i Tubruq i Libya (der mange slag stod under andre verdskrig), nær den egyptiske grensa. Ein person skal vere død med to andre skal ha fått behandling og dinest sendt heim. 10 andre personar hadde ikkje byllepest slik ein tidlegare hadde frykta. Verdas helseorganisasjon (WHO) har sendt ein ekspert til Libya for å sjå nærmare på utbrotet.

Byllepest er enklare å handtere i dag enn då den tok namnet Svartedauden midt på 1300-talet. Dersom ein diagnostisera pesten tidleg, kan den bli behandla med antibiotika. Byllepest er visstnok framleis vanleg i sør for Sahara og har òg vore rapportert i nokre asiatiske land i tillegg til USA. Utbrotet i Libya er det første på 25 år dersom det blir stadfesta.

Mauritania er eitt av berre tre land i den arabiske liga som har anerkjend og oppretta diplomatiske relasjonar med staten Israel. Dei to andre er Egypt og Jordan. Den mauritanske regjeringa har  derimot no bedt Israel om å pakke sakene sine og dra. Mauritania fraus relasjonane til Israel i januar som protest mot krigen i Gaza og sendte heim den mauritanske ambassadøren i Israel. Israel fekk 48 timar på å pakke saman og har no stengt ambassaden.

Dette fann stad nokre dagar før Muammar Gadafi av Libya kjem på statsbesøk til Mauritania. Gadafi har tidlegare bedt om kutte dei diplomatiske relasjonanen til Israel. Mauritania gjekk mellom anna gjennom eit militærkupp i august i fjor.

Midtausten og Nord-Afrika

Elles har Marokko brote relasjonane med Iran grunna noko ein tidlegare iransk innanriksminister har sagt om Bahrain, som han har hevda har vore Iran sin 14. provins og at dei hat eit sete i det iranske parlamentet.

A BBC article from today on the Israeli animated documentary «Waltz with Bashir»:

Journalist relives nightmares of war

The main focus of the article is the Israeli war journalist Ron Ben-Yishai, the first journalist to enter the Sabra and Shatila refugee camps after the massacres in September 1982. He has a small, but important role. He did not want to take part in the documentary at first, but was later convinced by director Ari Folman.

From the article:

«Inhibition – the ability to inhibit, is a very powerful defence mechanism,» says Ben-Yishai.

«You see horrible things, you inhibit, you store it somewhere. I believe if it doesn’t come back and if you don’t work it out early – it is there and it might explode.»

The Independent also had an article on the movie a couple of weeks ago:

War, death and animation: Cartoon film stirs Israel’s conscience

This article by Ben Lynfield is much more informative than the one from BBC. Lynfield reports from Jerusalem and he focus mpore on the different Israeli reactions and reviews. A good article worth reading if you are interested in both the Lebanon war and movie itself.