Innlegg merkte med ‘Ari Folman’

A BBC article from today on the Israeli animated documentary «Waltz with Bashir»:

Journalist relives nightmares of war

The main focus of the article is the Israeli war journalist Ron Ben-Yishai, the first journalist to enter the Sabra and Shatila refugee camps after the massacres in September 1982. He has a small, but important role. He did not want to take part in the documentary at first, but was later convinced by director Ari Folman.

From the article:

«Inhibition – the ability to inhibit, is a very powerful defence mechanism,» says Ben-Yishai.

«You see horrible things, you inhibit, you store it somewhere. I believe if it doesn’t come back and if you don’t work it out early – it is there and it might explode.»

The Independent also had an article on the movie a couple of weeks ago:

War, death and animation: Cartoon film stirs Israel’s conscience

This article by Ben Lynfield is much more informative than the one from BBC. Lynfield reports from Jerusalem and he focus mpore on the different Israeli reactions and reviews. A good article worth reading if you are interested in both the Lebanon war and movie itself.

Advertisements

BIFF i år gjekk den israelske animasjon-dokumentariske filmen Waltz with Bashir. Den omhandlar traumane forskjellige israelske soldatar har etter Libanonkrigen med fokus på massakrane i dei palestinske flyktningeleirane Sabra og Shatila i 1982. Filmen går ut på at hovudpersonen ikkje klarar å hugse noko frå sjølve krigen og leitar opp andre soldatar som tok del for å prøve å hugse tilbake. Filmen er i tillegg ei blanding av dokumentar og teiknefilm og er på bakgrunn av det åleine verdt å sjå. Den er i tillegg ganske bra. Inntrykket ein får frå krigen i filmen kan minne om ei rekkje amerikanske filmar om Vietnam, men dette gjeld til dels berre utvalde segment og musikken brukt i desse. Waltz with Bashir (Bashir=Bashir Gemayel) er ein film det er absolutt verdt å få med seg, spesielt om ein er interessert i krigen i Libanon, og vil gje eit inntrykk ein ikkje vil gløyme med det første.

Filmen er regissert av Ari Folman og hovudpersonen representerar han sjølv. Eit langt intervju med han om filmen er å finne her. Filmen var òg ein del av filmfestivalen i Cannes si Official Selection 2008, der den i tillegg fekk ståande applaus.

Engelsk trailer:

Med tanke på krigen i Libanon hadde Dagbladet ein fin artikkel om tidlegare norske FN-soldatar på besøk i 30 år etter:

– Godt voksne mannfolk har grått siden i går

Dersom ein vil lese meir om norske soldatar i FN-teneste i Libanon vil eg tilråde Odd Karsten Tveit sine bøker Nederlag og Krig og Diplomati – Oslo-Jerusalem 1978-1996. For Libanon elles kan ein lese Robert Fisk si bok Pity the Nation: Lebanon at War.