Innlegg merkte med ‘Archive’

The National Archives in the UK have a fairly active flickr-account where they post interesting photos and documents from their popular archives. Here is an interesting document from the British Embassy in Mogadishu, Somalia, dated 4th of September 1968, stating that «almost anything is of interest to somebody»:

co1069-12-3

Dear Library,

We found the enclosed photographs in the former Consulate-General at Hargeiss. They are of administrators of British Somaliland. There was one more, of Sir Harold Kittermaster*, but it was too mildewed to be taken from its frame.

2. Believing that almost anything is of interest to somebody, and in case there is no other record of these particular faces, we send them to you. If they are of no interest please throw them away and forgive us the trouble we have cause you.

Yours ever,

CHANCERY

[*1926-1932]

For dei som er interesserte i første verdskrigen kan dette dokumentarkivet vere verdt å sjå på. Arkivet innheld ei rekkje historiske kjelder i samband med verdskrigen (før, under og etter), som til dømes traktatane i VersaillesLausanne og SèvresSykes-Picot-avtalenBalfour-deklarasjonen og The Economic Consequences of the War av Johan Maynard Keynes. Arkivet vart oppretta i 1995 og er ein del av ei større dokumentsamling for europeisk historie på nett, EuroDocs.

Sidan eg studerar Midtausten si historie, var det dokument om denne regionen eg var mest interessert i. Av naturlege grunnar er krigen i Europa hovudfokuset på nettsida, men det er likevel litt å hente der for dei som er meir interesserte i kva som gjekk føre seg i Midtausten på same tid. Desse er desverre litt vanskelege å finne sidan arkivet ikkje har ein eigen Midtaustendel.

I førre posten min viste eg til James Barr sin blogg der han greia ut om T.E. Lawrence sine råd for Irak etter krigen. Nokre av råda og kritikken han kom med med tanke på britisk styre i Irak, kan ein lese i dette avisinnlegget i Sunday Times frå 22. august 1920, A Report on Mesopotamia.