Innlegg merkte med ‘Amman’

Another Olive Tree

Posta: Onsdag, 21 mars, 2012 under Personal experience, Photography
Stikkord:, , , ,

Last year in Amman, I bought an olive tree. It was too big to bring back to Bergen so I had to leave it. When I got back I missed having a olive tree so I bought a new one. Twice the price, one tenth the height.

Bergen - Olive Tree Bergen - Sunny Olive Tree

Some black and white photos from Amman. Mostly from Downtown.

Amman - Skyline from Rainbow Street

Amman - Down to Downtown

Amman - Killing Time

Amman - Fire and Smoke

Amman - 120 Reflection

Amman - Vegetable Market Entrance

Amman - Red Grapes

Amman - Downtown Vegetable Market

Amman - Watermelons

Amman - Caged Rabbits

Amman - Furniture Salesman

Amman - Selling furniture

Amman - Furniture for sale

Amman - Road Commode

Amman - Crossing the road

عمان - ماكدونالدز

Amman - Barbed Wire

Buy a tree
DSC_4556

Cross the road
DSC_4568

Find transport
DSC_4570

Put tree into a unknown vehicle and transport it back to your place of residence
DSC_4580
DSC_4582
DSC_4586

Voilà!
DSC_4596

Free the tree from its oppressive rotting metal bucket
DSC_4783
DSC_4785

Fill new pot with soil of the earth
DSC_4787

You now have an olive tree
DSC_4599
DSC_4792

I husværet eg bur i Amman er det eit press på å lage ein felles middag nokre gonger i veka og noko som gjer presset ekstra stort er når ein bur saman med ei frå Italia som er flink til akkurat matlaging.

I staden for å lage noko dårleg pasta fann eg ut at eg skulle satse og lage kjøtkaker med brun saus og ertestuing. Sidan ingenting av desse er å finne i Amman trong eg lage det frå botnen av. Ingrediensane var nemleg ikkje so vanskelege å finne. Utfordringa låg i at eg aldri før har laga kjøtkaker, brun saus eller ertestuing frå botnen av.

Matprat fann eg dei fleste oppskriftene og sette i gong. Etter litt om og men, og eit svindyrt innkjøp av potetmjøl, fekk eg steikt godt over 30 kjøtkaker. Vart ikkje heilt same smaken, men nært nok. Den brune sausen var eg meir uroa for, men denne viste seg å bli utruleg god. Utan heilt å vite korleis eg skulle få tak i fem dropar sukkerkulør for å farge sausen, so bruna eg smør og mjøl i staden for. I tillegg hadde eg i nokre skiver med brun geitost smugla med heimanifrå.

Amman - Kjøtkaker i brun saus

Den grøne ertestuingen var lett og rask å lage, og vart frisk og god.

Amman - Grøn ertestuing

Alt vart servert med poteter, hakka opp i terningar. Reaksjonen var positiv, både frå meg sjølv og dei eg bur med. Eg seier meg nøgd med det.

Amman - Potetterningar

Til neste gong må det nesten bli fårikål, pannekaker med blåbær eller noko liknande.

Ei utfordring for norske, og til dels andre europeiske, arabiskstudentar er å finne ut kva arabisknivå ein ligg på. Frå Noreg har ein det ein kan kalle ei solid innføring i arabisk grammatikk, men ein manglar eit større og brukbart ordforråd. Dette gjer at ein som regel hamnar mellom to stolar når ein skal studere i Midtausten. Ein kan mykje grammatikk, men ein forstår sovidt kva undervisarane seier.

Eg har tidlegare nemnd at ein treng ein plasseringstest for å finne ut kva nivå ein skal gå på. For min eigen del hamna eg først på eit for lågt arabisknivå. Eg veit ikkje heilt kvifor, men eg må ha misforstått noko på testen. Eg merka at både grammatikken og vanskelegheitsgrada på tekstane var for lett og eg ville difor gå opp eit nivå for å få ei utfordring. Dette viste seg å vere lettare sagt ein gjort.

I følgje ein lærar kunne ein bytte nivå dei to første dagane. Eg fekk høyre at eg kunne sjå korleis nivået eg hamna på var i ein dag og so bytte neste. Eg tok del i nivået over meg for å sjå om det var for høgt eller ikkje, men fann ut at det var akkurat passe. Neste dag prøvde eg å bytte, men fekk høyre frå administratoren at det var fullstendig totalt umogleg på alle måtar å bytte nivå. Ho var urokkeleg. Nivået plasseringstesten sette det på var nivået du skulle vere på. Basta. Ein kunne korkje gå opp eller ned. Det gjekk heller ikkje an å ta testen på ny. Ei jente prøvde å ymte frampå at testen ikkje var heilt perfekt, men fekk klår beskjed om at den var perfekt, for instituttet. Det var fleire som prøvde dette og alle saman fekk svært bestemt nei som svar. Dei einaste som kunne bytte var dei som ikkje hadde tatt testen og var på nivå ein. Dei kunne bytte til nivå to dersom det var for lett.

Eg frykta å bli lettare demotivert av å vere på ei lågare nivå der eg ikkje ville bli utfordra nok og gjekk difor til nokon andre på instituttet. Etter litt om og men fekk eg høyre frå nokon andre studentar, som hadde høyrd med nokon andre ved instituttet, at det gjekk an å bytte etter ei veke dersom framleis ein ikkje var nøgd med nivået. Eg venta dimed til etter helga.

Den arabiske våren ser ut til å ha vorte ei lita utfordring for Språksenteret ved Universitetet i Jordan. Med uro i Syria, Egypt og Jemen, tre av dei mest populær landa å lære seg arabisk i, so har mange studentar funne vegen til Jordan. Det har dimed vorte mange fleire studentar enn eg trur insituttet rekna med, noko som har bydd på ein del kaos og rot. Dette kaoset kan ha noko å seie for at mange vart nekta tvert å bytte nivå, same kva grunn. Mange nivå måtte bli delte i to klassar og timeplanane har vore i konstant endring sidan studiestart. Denne kan endre seg brått utan at ein er klar over det. Planen har til tider endra seg frå dag til dag, og frå time til time. Vonleg vart dei siste endringane for semesteret gjort i dag.

Det hadde seg derimot slik at nokre klassar hadde vorte delte etter helga og brått var det nokon som hadde vorte ufriviljug sett ned eit nivå likevel. Etter ein time var det brått mange som gjekk opp på kontoret til eine undervisaren og sa kvifor ein ville bytte nivå. Om han godtok det, som han såg stort sett ut til å gjere, fekk du ein liten lapp der det sa at ein kunne bytte nivå. Etter lunsj gjekk ein inn på eit anna kontor, leverte frå deg lappen og vips var ein gått opp eit nivå. So enkelt var det. Her lønner det seg visstnok å ikkje ta eit absolutt nei for eit absolutt nei. Kva rolle dei forskjellige doktorane, for dei er alle Dr. Noko, i forhold til kvar andre er eg framleis usikker på, men det ser ut til at noko bestemmer meir enn andre sjølv andre kanskje har tittelen til det.

Informasjon er ikkje det ein får mest av her. Ein må spørje rundt og som regel får ein beskjed om at ein må snakke med den og den. Seier dei nei, og dersom ein vil noko sterkt nok, so kan ein gå til nokon andre og høyre. Harde ord og klaging på systemet til universitetet trur eg ikkje er vegen å gå. Under informasjonsmøtet fekk ein fast beskjed om at jordanarar ikkje likte dersom nokon kom frå andre kulturar og prøvde å endre systemet deira. Sjølv om det ikkje var perfekt, so var det deira måte å gjere ting på. Det gjaldt rett nok heile samfunnet, men det kunne tolkast som eit hint om korleis ein går fram i universitetssystemet òg. Eit smil og venleg humør kom ein lenger med enn surske, klaging og kravsetjing.

Med unntak av litt organisatoriske oppstartsproblem ser det ut til at det blir eit kjekt semester vidare. Nokon av dei som har studert her eit semester seier dei er fornøgde med både instituttet og undervisinga. Nivået eg ligg på no ser so langt ut til å passe perfekt til formålet mitt med å auke vokabularet mitt og samstundes betre lesedugleiken utan for mykje fokus på grammatikk. Grammatikkgrunnlaget frå Universitetet i Bergen er i tillegg bra å ha når ein går gjennom grammatikk her, for å lære arabisk grammatikk på arabisk ser ikkje ut til å vere det enklaste. Det er då det er kjekt å ha permen frå ARA101, men den ligg att i Noreg. A Student Grammar of Modern Standard Arabic av Eckehard Schulz er derimot på plass.