Innlegg merkte med ‘Abdullah b. Hussein’

Masteravhandlinga i historie eg har streva med dei siste åra er no tilgjengeleg på BORA, Bergen Open Research Archive:

Grenser i det grenselause – Opprettinga av Transjordan sine ørkengrenser (pdf)

Avhandlinga fokuserar for det meste på grensene som vart etablert mellom eit nyoppretta emiratet Transjordan og det raskt ekspanderande Nejd under Ibn Saud, grunnleggaren av Saudi-Arabia. Perioden eg har tatt føre meg er i hovudsak 1921-1925 der hovudtrekka til grensene kjem i stand. Strida om grensene står i byrjinga mellom Transjordan og Nejd i Wadi Sirhan, ei handelsrute mellom Syria og Arabia, mellom Transjordan og Hijaz i Akaba-området, og mellom Hijaz og Nejd. I tillegg har eg ei raskare oppsummering fram til 1965 då problema 1925-grensene hadde ført med seg får ei løysing. Grenseavtalen av 1965 vart av Richard Schofield, ein historisk geograf, kalla «the most imaginative territorial settlement yet concluded within the Arabian peninsula/Gulf region.» Denne prosessen tok derimot over 40 år og er ein av dei meir ukjende/gløymde grensekonfliktene i Midtausten.

Formingsåra 1921-1925 tar føre seg eit slags samspel mellom Transjordan (kong Abdullah), Nejd (sultan Ibn Saud og wahhabirørsla), Hijaz (kong/sharif Hussein og kong Ali) og til slutt Storbritannia og dei forskjellige britiske departementa (WO, FO, IO og CO).

————–

My Master thesis on the establishment of borders between Transjordan and the future Saudi Arabia is now available online. Just press the pdf link above. The thesis is written in Norwegian, but if you are interested there is a short (and very hastily written) summary in English inside. Most of the quotes are in English also.

Advertisements

During my research at the National Archives in Kew, London, I occasionally come over some geeky facts:

Did you know that:

– In October 1920 Auda Abu Tayiah «apparently appointed himself Governor of Maan» and dispensed «justice, or rather injustice according to Tribal Law.»

– No person who was an elected member of the Legislative Council after 1927 could be «mad or an idiot.»

– Abdullah b. Hussein [later King of Jordan] in March 1921 came to Amman together with his army «on the advice of [a] doctor» who regarded the climate in Maan as «unhealthy».

– «Two hundred and five troops left Jeddah by Khedivial steamer January 22nd [1922] for Akaba and thence to Maan.»

– there are several ways to spell Transjordan/Trans-Jordan/Trans-Jordia/Trans-Jordania/Transjordania/شرق الاردن