Innlegg merkte med ‘1930s’

The Thief and the Orphan

Posta: Tysdag, 31 mars, 2009 under Ymse
Stikkord:, , , , , , ,

A British observer, a Mr. C. C. Lewis, tells us two stories from Arabia in the early 1930s, a few years after Ibn Saud conquered the Holy Cities Mecca and Medina. The two stories are supposed to be examples of «punishments ferocious to European eyes»:

«Not long ago a wretched Hadhrami stole a piece of the black stone from the Ka’ba in Mecca, because he thought that it would be lucky, but he discovered that any luck coming his way would have to be in Paradise, as his head was chopped off.»

«A Hejâzi who murdered his father and mother and then appealed to the King [Ibn Saud] for clemency on the ground that he was an orphan, was executed at the same time.»

[Source: «Ibn Sa’ûd and the Future of Arabia», an article by C. C. Lewis, July 1933]

Advertisements

«We are flying now at sea-level»

Posta: Onsdag, 27 februar, 2008 under Ymse
Stikkord:, , , , ,

På hausten 1937 leita arkeologar etter fleire arkeologiske og historiske stadar i Transjordan ved hjelp av fly. Med fly var det enklare å sjå formasjonar etter til dømes fort og vegar enn det var på bakken. Etter ein stogg i Amman flaug dei vidare ned mot den sørlege delen av landet. Då dei flaug over Daudehavet sendte piloten bak ein lapp der det stod: «We are flying now at sea-level.»

Daudehavet er i dag det lågaste punktet på jorda og ligg om lag 420 meter under havnivå. Havet synk no med omlag ein meter i året og vassnivået i Daudehavet låg litt høgare i 1937 enn det gjer i dag. I 1970 låg havet på 395 meter under havnivå. Dette er for det meste grunna utnytting av vatnet som renn ut i Daudehavet, eller rettare sagt som ikkje renn ut i Daudehavet lengre. Elva som mellom anna renn gjennom Wadi Mujib forsvinn nesten bokstaveleg talt ned i eit sluk rett før den når Daudehavet og blir sendt i røyr til Amman i nord og andre område i sør.