Arkiv for kategorien ‘Ymse’

Bergen Filmklubb viste laurdag 5. mars 2011 filmen The Green WaveDet Akademiske Kvarter i Bergen. Filmen er ein delvis animert dokumentar om opprøret i Iran etter presidentvalet i 2009, der ein har tatt utgangspunkt i informasjon frå bloggar, bloggarar og twitter-meldingar. Filmen har namnet sitt frå grønfargen demonstrantane og opposisjonen tok i bruk for markere seg.

Det var ein del av det nyoppstarta filmpanelet som Filmklubben og Studentersamfunnet i Bergen har starta opp i samarbeid med BIFF. Diverre kom det ikkje so mange menneske som det burde til det som i desse dagar er ein ganske høgaktuell film. Parallellane til dei forskjellige opprøra i Midtausten er tydlege.

Filmen sitt innslag av animerte sekvensar, der dei gjenfortel forskjellige bloggarar sine erfaringar frå opprøret, er svært vellukka. Stilen i animasjonen verkar som er inspirert av den israelske animerte semidokumentaren Vals med Bashir. Ein kjenner att noko av den same intensiteten i forskjellige scener. Eg avslører lite ved å seie at opprøret var mislukka og vart brutalt slått ned på av det iranske regimet. Gangen i opprøret er reflektert i filmen, der stemninga går frå optimisme til pessimisme etterkvart som det blir klart for demonstrantane at regimet ikkje er interessert i ei reell liberalisering.

Denne filmen er vel verdt å få med seg, spesielt for dei som følgjer med på det som hender i Midtausten. Iran slit med mange av dei same problema som resten av regionen, og det er spennande å sjå kvar alt dette fører hen. Det feila i 2009, men eg tvilar på at det var slutten.

Trass labert oppmøte skal Filmklubben, Samfunnet og BIFF ha honnør for å ha fått tak i ein sopass god og aktuell film. Eg trur det skal ein del til for at neste film er like aktuell. Sjølv vonar eg at dei held fram med Filmpanelet og sett opp fleire aktuelle filmar.

Advertisements

The National Archives in the UK have a fairly active flickr-account where they post interesting photos and documents from their popular archives. Here is an interesting document from the British Embassy in Mogadishu, Somalia, dated 4th of September 1968, stating that «almost anything is of interest to somebody»:

co1069-12-3

Dear Library,

We found the enclosed photographs in the former Consulate-General at Hargeiss. They are of administrators of British Somaliland. There was one more, of Sir Harold Kittermaster*, but it was too mildewed to be taken from its frame.

2. Believing that almost anything is of interest to somebody, and in case there is no other record of these particular faces, we send them to you. If they are of no interest please throw them away and forgive us the trouble we have cause you.

Yours ever,

CHANCERY

[*1926-1932]

For litt over eit halvt år sidan klarte Utanriksdepartementet å kome seg på flickr og har sidan jamnleg kome med nye bilete frå ymse statsbesøk. UD oppretta flickr-kontoen sin dagen då Barack Obama kom på besøk og tok i mot Alfred Nobel sin fredspris i desember 2009. Det første biletet dei lasta opp var naturlegvis av presidenten sjølv med bokstavane NORGE og riksløva i bakgrunnen.

Siste oppdateringa er no at utanriksminister Jonas Gahr Støre har vore på besøk i Afghanistan hjå dei norske styrkane der.

Foto: Forsvaret/Morten S. Hopperstad [Utenriksdepartementet UD]

For dei som er som er interesserte brukar UD Creative Commons på innstillingane Attribution & No Derivative Works.

While searching through some of my research material from my MA thesis I came across these two documents from the National Archives in Kew:

1. A photo (probably) by the British Consul in Damascus, C. E. S. Palmer, of the Ruwallah «Bairak» (fighting troops) taken in 1923. The photo is an attachment to a report Palmer wrote to the Foreign Secretary the same year after visiting the Ruwallah tribe.

On the back of the photo he wrote in pencil:

Copy for Foreign Office only, please. The Flag marks about half-way along the line.
I fancy this is the only photo of the «Bairak» in [revere?] order ever obtained by a Britisher.

2. An extract of a handwritten letter from the Sultan of Nejd, Ibn Saud, to the British Agent in Jeddah, Hejaz, written in June 1925 during the war between Hejaz and Nejd, 1924-1925. The letter is dated June 16th and arrived in Jeddah June 30th. The letter was a part of a correspondence between Ibn Saud and Britain.

In the letter he informs Britain that he has ordered a halt to the attack on the disputed area of Akaba. He also complains about the intrigues of Sharif Hussein and his son Abdullah, the Emir of Transjordan, who uses Akaba as a base. He also informs that he is willing to renegotiate a frontier settlement between him, Transjordan and Iraq. The former negotiations, the Kuwait Conference, were canceled when Ibn Saud invaded Hejaz in the summer of 1924.

I følgje ein artikkel på aftenposten.no ynskjer Frp å flytte den norske ambassaden i Israel frå Tel Aviv til Jerusalem. Grunnlaget for denne påstanden er ein veljarguide sett saman av ein ny organisasjon kalla Kristenfolket, som har stilt fleire spørsmål til «samtlige ikke-sosialistiske kandidater». Eit av desse spørsmål er:

3. Vil du støtte flytting av den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem i kommende periode?

Av svara dei fekk frå Frp sa 94% ja til ei slik flytting (mot 83% frå Krf). Av dei som svara ja var mellom anna partileiar Siv Jensen og Frp sin utanrikspolitiske talsmann Morten Høglund, som fekk eit lite pluss i boka av meg etter å ha vitja Gazastripa tidlegare i år. Høglund uttalar til Aftenposten at ei slik flytting er Framstegspartiet si prinsipielle haldning, men at dei har respekt for at det heile er omstridd og at ein må gå varsamt fram. Høglund reservera seg samstundes og legg til at ei flytting vil skje, men ikkje før situasjonen er moden for det. Høglund svara likevel ja til å Kristenfolket sitt spørsmål om å flytte ambassaden i kommande periode, noko som vil seie innan dei neste fire åra. Slik eg ser det er det lite truleg at situasjonen vil modnast nok til eit slikt ekstremt steg på so kort tid. Høglund sitt ja var kanskje mynta på ei flytting «før eller seinare» og kanskje etter at statusen til Jerusalem er slått fast i endelege fredsforhandlingar og/eller liknande, men då å svare ja på at det skal skje i kommande periode viser berre lite innsyn og dårleg dømmekraft.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre reagerar kraftig mot dette og karakteriserar det som «et standpunkt som vil være ekstremt i internasjonal politikk», noko eg seie meg heilt einig i. Med eit lite unntak av International Christian Embassy, er det ingen andre ambassadar å finne i Jerusalem, det einaste ein finn elles er generalkonsulata til Hellas, Italia og USA. (Ei oversikt over utanlandske ambassadar i Israel finn ein her).

Ei slik flytting vi slik Støre seier vere «en aksept av israelsk okkupasjon» av dei palestinske områda. Dette vil òg vere ein overraskande og, slik eg ser det, ein ganske tåpeleg åleinegang av Noreg som vil føre lite positivt med seg og heller øydelegge rolla Noreg forsøker å spele som ein nokolunde nøytral part. Støre påpeikar mellom anna at ikkje ein gong George Bush den yngre valde ei slik løysing, trass i at den amerikanske kongressen i 1995 under Clinton vedtok Jerusalem Embassy Act som slo fast at «Jerusalem should be recognized as the capital of the State of Israel; and the United States Embassy in Israel should be established in Jerusalem no later than May 31, 1999«. Sjølve flyttinga er derimot utsett gjentatte gongar av den amerikanske presidenten, trass i at Israel og USA har vorte einige om ei potensiell plassering av ambassaden i Jerusalem.

Ei flytting vil i tillegg stri med FN sine gjentatte vedtak, men no er ikkje Frp den største tilhengaren av verdsorganisasjonen av norske parti. Men sjølv om Frp vinn valet i september tvilar eg på at dette er noko anna enn berre prat og veljarfrieri (det vil seie med mindre det blir ei Frp-Krf-regjering, noko som ikkje er særleg sannsynleg).